Subsidie

Wij kunnen voor u kosteloos uw subsidieaanvraag indienen bij AgentschapNL.
Er zijn momenteel 2 subsidie regelingen: voor particulieren en bedrijven

 

Particulieren

Denkt u erover om te investeren in duurzame elektriciteit met zonnepanelen?
Dan kunt u dat nu realiseren door subsidie hiervoor aan te vragen.
Particulieren kunnen vanaf 2 juli 2012 tot 28 december 2013 voor 17.00 uur subsidie aanvragen voor zonne-installaties (zon-PV). Agentschap NL voert de regeling uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Voor een zon-PV installatie met een een minimaal vermogen van 0,601 kWp (kilowattpiek) is het subsidiebedrag 15% met een maximum van 650 euro. Onder de daadwerkelijk gemaakte (aanschaf)kosten vallen de kosten voor het materiaal, bijvoorbeeld de aanschaf van de panelen en ondersteunende apparatuur, zoals omvormers.
Aanvragers krijgen geen subsidie voor de arbeids- en verbouwingskosten.

Grote belangstelling voor subsidieregeling zonnepanelen
 
Het ministerie van Economische Zaken heeft vanaf 2 juli 2012 € 21.550.000 subsidie beschikbaar gesteld voor de regeling zonnepanelen voor particulieren. Dit budget is inmiddels volledig aangevraagd. Het ministerie heeft op 20 december 2012 nieuw budget van € 29.332.000 beschikbaar gesteld voor aanvragen uit 2012 en 2013.
Het totale budget komt op € 50.882.000,-.

Voor meer informatie:
http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/subsidieregeling-zonnepanelen

 

 

Bedrijven

SDE subsidie

De SDE+ 2013 gaat 4 april 2013 open. Voor de SDE+ 2013 stelt de minister een budget van 3 miljard euro beschikbaar om projecten te ondersteunen. De publicatie van de ministeriële regelingen wordt eind januari 2013 verwacht. De systematiek van de SDE+ blijft in 2013 gehandhaafd.

E.I.A. regeling

Bent u een ondernemer die investeert in energiebesparende technieken of duurzame energie? Dan kunt u wellicht gebruikmaken van de Energie Investeringsaftrek (EIA). Uw investering biedt dubbel voordeel: uw energiekosten gaan omlaag én u betaalt minder inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Met de EIA kunt u 41,5% van de investeringskosten extra aftrekken van de fiscale winst. Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage; het bedraagt ongeveer 10% van de goedgekeurde investeringskosten. De EIA kunt u toepassen naast de 'gewone' investeringsaftrek.

De overheid wil met de EIA het Nederlandse bedrijfsleven aansporen tot energiebesparing en toepassing van duurzame energie. Het budget voor 2013 is € 151 miljoen. Als het EIA-budget overschreden wordt, dan kan de minister van Financiën de regeling beperken of buiten werking stellen.

 Email: info@jbsolar.nl | 2019 JB Solar | Ontwikkeld door VDL Solutions